Daňové přiznání můžete podat i v menších obcích ...více


Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani ...více


Upozornění k tiskopisům 2019 ...více


Omezení provozu na Územním pracovišti v Říčanech ...více


Informace o vrácení přeplatku na dani ...více


Daňové přiznání lze podat i jednoduše elektronicky ...více


Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních ...více


Provoz EET a aplikací Daňového portálu je po krátkodobém výpadku plynulý a bez problémů ...více


Informace GFŘ související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek ve zdaňovacím období 2018 ...více


Generální finanční ředitelství zrušilo výběrové řízení na portál MOJE daně ...více


Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží ...více


Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2019 ...více


Informace k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění ...více


Územní pracoviště v Hořicích se stalo nejvstřícnějším finančním úřadem ...více


GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob ...více


Lidé nebyli na EET a kontrolní hlášení připravení. Chci zlepšit naši pověst, říká nová šéfka Finanční správy ...více


Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019 ...více


Výpadek datových služeb na finančních úřadech ...více


Telefonická a datová nedostupnost lokalit Územních pracovišť v Otrokovicích, Uherském Brodě, Kroměříži a Hodoníně ...více


Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Daňové přiznání můžete podat i v menších obcích ...více

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani ...více

Zobrazit archiv