Oprava telefonní ústředny v Ústí nad Labem ...více


18.1.2019

Pokyn GFŘ D-40

Pokyn GFŘ D-40 ...více


Nedostupnost telefonních linek na Územním pracovišti v Kladně ...více


Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2018 je 31. leden 2019 ...více


15. ledna 2019 budou územní pracoviště v Plzni a Plzeň – sever v odpoledních hodinách uzavřena ...více


10.1.2019

Pokyn GFŘ D-39

Pokyn GFŘ D-39 ...více


Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání ...více


Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019 ...více


Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob ...více


Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte ...více


Nedostupnost telefonních linek na Územním pracovišti v Nymburku ...více


Generální ředitelkou GFŘ Tatjana Richterová ...více


Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2019 ve stejném rozsahu ...více


Soudní dvůr EU rozhodl v kauze AREX CZ ve prospěch Finanční správy ...více


Finanční úřad pro Olomoucký kraj při kontrole evidence tržeb postupoval v mezích zákona ...více


Finanční správa varuje před podvodnými e-maily, které mají za cíl vylákat z lidí peníze ...více


Plánované přerušení dodávky elektrické energie do budovy Územního pracoviště v Karviné ...více


Na Plzeňsku se objevily podvodné e-maily, jménem Finanční správy lákají z lidí peníze ...více


Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019 ...více


Případ KAT – ukončení vyšetřování ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Daňové přiznání můžete podat i v menších obcích ...více

Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani ...více

Zobrazit archiv