GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob ...více


Lidé nebyli na EET a kontrolní hlášení připravení. Chci zlepšit naši pověst, říká nová šéfka Finanční správy ...více


Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019 ...více


Výpadek datových služeb na finančních úřadech ...více


Telefonická a datová nedostupnost lokalit Územních pracovišť v Otrokovicích, Uherském Brodě, Kroměříži a Hodoníně ...více


Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů ...více


Oprava telefonní ústředny v Ústí nad Labem ...více


18.1.2019

Pokyn GFŘ D-40

Pokyn GFŘ D-40 ...více


Nedostupnost telefonních linek na Územním pracovišti v Kladně ...více


Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2018 je 31. leden 2019 ...více


15. ledna 2019 budou územní pracoviště v Plzni a Plzeň – sever v odpoledních hodinách uzavřena ...více


10.1.2019

Pokyn GFŘ D-39

Pokyn GFŘ D-39 ...více


Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání ...více


Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019 ...více


Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob ...více


Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte ...více


Nedostupnost telefonních linek na Územním pracovišti v Nymburku ...více


Generální ředitelkou GFŘ Tatjana Richterová ...více


Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2019 ve stejném rozsahu ...více


Soudní dvůr EU rozhodl v kauze AREX CZ ve prospěch Finanční správy ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ...více

21. května 2019 bude provoz územního pracoviště v Klatovech v odpoledních hodinách omezen ...více

Zobrazit archiv