Příloha k pokynu č. GFŘ D-23 ...více


Karusel (karuselový podvod) ...více


Uzavření daňové pokladny Územního pracoviště pro Prahu - Jižní Město ...více


Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny ...více


Udělené licence pro obchod s elektřinou a plynem pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti ...více


Animované video ke kontrolnímu hlášení DPH ...více


Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH ...více


Video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení ...více


Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro období 2016 ...více


Informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném od 1. 1. 2016 ...více


Zpřístupnění EPO formuláře Kontrolní hlášení DPH v ostrém prostředí ...více


15.1.2016

Pokyn GFŘ D-25

Pokyn GFŘ D-25 ...více


Daňový kalendář 2016 ...více


Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy pro 2015/2016 ...více


Upozornění k tiskopisům daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...více


Sdělení pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření ...více


Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 ...více


Podání k DPH již pouze elektronicky ...více


Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření ...více


Informace k dani z nabytí nemovitých věcí ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ...více

21. května 2019 bude provoz územního pracoviště v Klatovech v odpoledních hodinách omezen ...více

Zobrazit archiv