Blížící se zajímavé dražby nemovitostí ...více


Uzavření budovy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Územního pracoviště pro Prahu 1 ...více


Omezení provozu Územního pracoviště v Karlových Varech ...více


Dražba plachetnice se blíží ...více


Rozcestník Daňového portálu ...více


Uzavření objektu Finančního úřadu pro Středočeský kraj ...více


Upozornění pro veřejnost - rekonstrukce budovy Územního pracoviště pro Prahu 2 ...více


Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů ...více


Částečné omezení provozu na ÚzP v Šumperku ...více


Reakce Finanční správy ČR na informace, které zazněly v pořadu Otázky Václava Moravce ...více


Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ...více


Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 ...více


Omezení provozu Finančního úřadu pro hl. m. Prahu a jeho územních pracovišť ...více


Blesková exekuční akce Finanční správy ČR ...více


Částečné omezení provozu ÚzP pro Prahu 3 a ÚzP pro Prahu 9 ...více


Plachetnice, obytný vůz nebo BMW X5 – dražíme i v létě ...více


Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp. ...více


Novela zákona o pohonných hmotách ...více


Reakce Finanční správy ČR na Tiskovou zprávu společnosti InsolCentrum a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ze dne 17. 6. 2015 a související medializaci ...více


Uzavření budovy Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ...více

21. května 2019 bude provoz územního pracoviště v Klatovech v odpoledních hodinách omezen ...více

Zobrazit archiv