Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ...více


Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 ...více


Přihlášení do autentizované části Daňového portálu s Windows XP ...více


Nový CryptSignX v EPO2 ...více


Tahač od sedmdesáti tisíc a Fabia od dvanácti tisíc? Březnové dražby vozidel ...více


Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu ...více


Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem ...více


Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání ...více


Upozornění na změnu sídla Odboru kontrolního ÚzP pro Prahu 2 ...více


QR kód v aplikaci EPO ...více


Výjezdy pracovníků finančních úřadů a jejich územních pracovišť do vybraných obcí ...více


27.4.2015

Pokyn GFŘ D-21

Pokyn GFŘ D-21 ...více


Upozornění GFŘ k registračnímu údaji „skutečné sídlo“ ...více


27.4.2015

Pokyn GFŘ D-22

Pokyn GFŘ D-22 ...více


Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015 ...více


Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele ...více


Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014 ...více


Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání ...více


Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání ...více


Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro 2015 ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Telefonická a datová nedostupnost Územního pracoviště v Holešově ...více

První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků ...více

Zobrazit archiv