Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ...více


Metodický pokyn k posečkání ...více


Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám ...více


Ministerstvo vypořádalo připomínky k Zákonu o evidenci tržeb ...více


DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) ...více


Elektronické podání Oznámení FATCA ...více


Připravte se na léto – dubnová dražba jízdních kol ...více


Elektronická evidence tržeb ...více


Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění ...více


Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících DŘ ...více


Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění ...více


Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ...více


Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 ...více


Přihlášení do autentizované části Daňového portálu s Windows XP ...více


Nový CryptSignX v EPO2 ...více


Tahač od sedmdesáti tisíc a Fabia od dvanácti tisíc? Březnové dražby vozidel ...více


Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu ...více


Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem ...více


Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání ...více


Upozornění na změnu sídla Odboru kontrolního ÚzP pro Prahu 2 ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Nezávazná poptávka

Oznámení podle § 38da zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ...více

21. května 2019 bude provoz územního pracoviště v Klatovech v odpoledních hodinách omezen ...více

Zobrazit archiv